กระจกสเตนกลาส  
 
กระจกสเตนกลาส กระจกสเตนกลาส กระจกสเตนกลาส กระจกสเตนกลาส
 
กระจกสเตนกลาส 

กระจกสเตนกลาส ( Stained Glass )

          กระจกสเตนกลาส หรือ กระจกนิรภัย ด้วยการออกแบบที่ปราณีตและสวยงาม และผ่านกระบวน การผลิต โดยช่างผู้ชำนาญการ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
          กระจกสเตนกลาส ของเราประกอบไปด้วยกระจก 3 ชั้น กระจกชั้นกลางเป็นกระจกเจียรปรีหลากหลายสีสัน ประณีต และสวยงาม นำรางทองเหลืองแท้มายึดโดยช่างผู้ชำนาญการ
          ด้านหน้าและด้านหลังเราใช้กระจกนิรภัย ( Tempered Glass ) นำมาประกบโดยผ่านกระบวนการไล่ อากาศออกด้วยความร้อนโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เกิดสูญญากาศภายในซึ่งจะช่วยรักษาสี และความ สวยงามของกระจกตลอดอายุการใช้งาน
          กระจกสเตนกลาส หรือกระจกนิรภัยมีความหนา 20 mm. สามารถรองรับแรงกระแทกได้มาก กว่ากระจกทั่วไปถึง 5 เท่า นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันเสียง และช่วยรักษาอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ คุณประหยัดพลังงานกระจกของเราสามารถนำไปติดตั้งได้ทุกที่ทั้งภายในและภายนอก

 
กระจกครึ่งวงกลม
 
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
กระจกสเตนกลาส 
 
Model : 1YD01
Size : 1080 x 420 mm.
  907 x 437 mm.
 
Model : 1YD01/1
Size : 1625 x 520 mm.
   
 
Model : 1YD02
Size : 1388 x 356 mm.
   
Model : 1YD07 ทอง
Size : 907 x 437 mm.
   
           
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
กระจกสเตนกลาส 
           
Model : 1YD07 ม่วง
Size : 907 x 437 mm.
 
Model : 1YD07 รางเงิน
Size : 907 x 437 mm.
 
Model : 1YD07/1 ทอง
Size : 1625 x 520 mm.
Model : 1YD10 ทอง
Size : 1080 x 420 mm.
           
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
กระจกสเตนกลาส 
           
Model : 1YD10 เขียว
Size : 1080 x 420 mm.
 
Model : 1YD10 รางเงิน
Size : 1080 x 420 mm.
 
Model : 1YD11 ม่วง
Size : 1080 x 420 mm.
Model : 1YD12 ทอง
Size : 1000 x 400 mm.
           
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
กระจกสเตนกลาส 
           
Model : 1YD12 รางเงิน
Size : 1000 x 400 mm.
 
Model : 1YD13 ทอง
Size : 1000 x 400 mm.
 
Model : 1YD13 รางเงิน
Size : 1000 x 400 mm.
Model : 1YD14 เขียว
Size : 1080 x 420 mm.
           
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
กระจกสเตนกลาส 
           
Model : 1YD15 ทอง
Size : 1080 x 420 mm.
 
Model : 1YD15 น้ำเงิน
Size : 1080 x 420 mm.
 
Model : 1YD16 ทอง
Size : 1000 x 400 mm.
Model : 1YD16 เขียว
Size : 1000 x 400 mm.
           
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
กระจกสเตนกลาส 
           
Model : 1YD17 รางเงินเงา
Size : 1080 x 420 mm.
 
Model : 1YD18 ทอง
Size : 907 x 437 mm.
 
Model : 1YD18 น้ำเงิน
Size : 1000 x 400 mm.
Model : 1YD19 ทอง
Size : 1080 x 420 mm.
           
กระจกสเตนกลาส 
         
           
Model : 1YD19 น้ำเงิน
Size : 1080 x 420 mm.
 
   
   
 
   
   
   
   
           

 

กระจกสี่เหลี่ยม
 
stained-glass 
 
stained-glass 
 
stained-glass 
stained-glass 
           
Model : 3YD18 ทอง
Size : 250 x 250 mm.
 
Model : 3YD19
Size : 250 x 250 mm.
 
Model : 3YD20 รางเงิน
Size : 250 x 250 mm.
Model : 3YD20 ทอง
Size : 250 x 250 mm.
           
stained-glass 
 
stained-glass 
 
stained-glass 
stained-glass 
           
Model : 3YD24 เขียว
Size : 250 x 250 mm.
 
Model : 3YD24 ทอง
Size : 250 x 250 mm.
 
Model : 3YD24 รางเงิน
Size : 250 x 250 mm.
Model : 3YD24 ม่วง
Size : 250 x 250 mm.
           
stained-glass 
         
           
Model : 3YD24 น้ำเงิน
Size : 250 x 250 mm.
 
   
   
 
   
   
   
   
           

 

กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
 
stained-glass 
กระจกสเตนกลาส 
           
Model : 3YD01
Size : 1625 x 560 mm.
 
Model : 3YD02
Size : 1625 x 560 mm.
  1625 x 480 mm.
  1320 x 560 mm.
 
Model : 3YD02 ทอง
Size : 1625 x 560 mm.
  1625 x 480 mm.
  1320 x 560 mm.
Model : 3YD04 ทอง
Size : 1320 x 560 mm.
           
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
กระจกสเตนกลาส 
           
Model : 3YD04 รางเงิน
Size : 1320 x 560 mm.
 
Model : 3YD06
Size : 1625 x 250 mm.
 
Model : 3YD08
Size : 1625 x 250 mm.
Model : 3YD11 ทอง
Size : 1625 x 250 mm.
           
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
กระจกสเตนกลาส 
           
Model : 3YD12 ม่วง
Size : 1625 x 250 mm.
 
Model : 3YD13 ม่วง
Size : 1625 x 250 mm.
 
Model : 3YD14
Size : 1625 x 250 mm.
Model : 3YD15
Size : 1045 x 250 mm.
           
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
กระจกสเตนกลาส 
           
Model : 3YD20 ทอง
Size : 1625 x 250 mm.
 
Model : 3YD24 รางเงิน
Size : 1625 x 250 mm.
  1380 x 250 mm.
 
Model : 3YD24 เขียว
Size : 1625 x 250 mm.
  1380 x 250 mm.
Model : 3YD24 ทอง
Size : 1625 x 250 mm.
  1380 x 250 mm.
           
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
กระจกสเตนกลาส 
           
Model : 3YD24 น้ำเงิน
Size : 1625 x 250 mm.
  1380 x 250 mm.
 
Model : 3YD24 ม่วง
Size : 1625 x 250 mm.
  1380 x 250 mm.
 
Model : 3YD25 ทอง
Size : 1625 x 250 mm.
  1380 x 250 mm.
Model : 3YD25 น้ำเงิน
Size : 1625 x 250 mm.
  1380 x 250 mm.
Model : 3YD26 ทอง
Size : 915 x 560 mm.
   
           
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
กระจกสเตนกลาส 
           
Model : 3YD26 เขียว
Size : 915 x 560 mm.
 
Model : 3YD27 ทอง
Size : 915 x 560 mm.
 
Model : 3YD27 น้ำเงิน
Size : 915 x 560 mm.
Model : 4YD01 ทอง
Size : 1625 x 560 mm.
           

 

กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
กระจกสเตนกลาส 
           
Model : 4YD02 ทอง
Size : 1320 x 560 mm.
   
 
Model : 4YD02 น้ำเงิน
Size : 1320 x 560 mm.
   
 
Model : 4YD03 ทอง
Size : 1320 x 560 mm.
   
Model : 4YD04
Size : 1625 x 560 mm.
   
           
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
กระจกสเตนกลาส 
           
Model : 4YD04 โมเดริ์น
Size : 1625 x 560 mm.
   
 
Model : 4YD05 รางเงิน
Size : 1625 x 560 mm.
   
 
Model : 4YD06 องุ่น
Size : 1625 x 560 mm.
   
Model : 4YD07
Size : 1625 x 560 mm.
   
           
กระจกสเตนกลาส 
         
           
Model : 4YD08 ทอง
Size : 1625 x 560 mm.
   
 
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
           
กระจกวงรี
 
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
กระจกสเตนกลาส 
 
Model : 2YD02 ม่วง
Size : 1168 x 394 mm.
 
Model : 2YD03 ทอง
Size : 1168 x 394 mm.
 
Model : 2YD05 ม่วง
Size : 1045 x 398 mm.
Model : 2YD08
Size : 1428 x 484 mm.
           
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
กระจกสเตนกลาส 
 
Model : 2YD12 ม่วง
Size : 965 x 394 mm.
 
Model : 2YD13 ทอง
Size : 1045 x 398 mm.
 
Model : 2YD14 ทอง
Size : 1428 x 484 mm.
Model : 2YD15 น้ำเงิน
Size : 965 x 394 mm.
           
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
 
กระจกสเตนกลาส 
 
 
Model : 2YD16 ทอง
Size : 1168 x 394 mm.
 
Model : 2YD17 ทอง
Size : 1168 x 394 mm.
 
Model : 2YD20 ทอง
Size : 1045 x 398 mm.
   
   
           
กระจกปีกนก
 
กระจกสเตนกลาส 
         
           
Model : ปีกนก
Size : 1120 x 560 mm.
 
   
   
 
   
   
   
   
           
กระจกสเตนกลาส